რჩევები

შეამოწმეთ თქვენი დარტყმები - დღევანდელი დიდებული რჩევა


ტრადიციული ბალიშიანი ატლეტური ფეხსაცმლის გამოყენებისას, მათი პერიოდულად შეცვლა არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ტრავმის თავიდან ასაცილებლად.

დააჭირეთ ცერა თითი შუა ნაწილში– თუ ის მკაცრად გრძნობს თავს, როდესაც მასზე იძირებით, გაითვალისწინეთ მოგზაურობა ფეხსაცმლის მაღაზიაში..

უფრო მეტი ინფორმაციის მისაღებად, თუ როდის უნდა სცემდეს ნაგვის ნაგავს ნაგვის ნაგავი, წაიკითხეთ რამდენჯერ უნდა შეიცვალოს ჩემი ფეხსაცმელი?