სხვადასხვა

მართეთ სიბრაზე ხელიდან გაუსვლელად


ილუსტრაცია ჯონ ბლოკანჯერის მიერ

ამის გაკეთება დღეს: გამოიყენეთ STAR-R (შეჩერდით, იფიქრეთ, იკითხეთ, შეამცირეთ, დააჯილდოვეთ) აკრონიმი, რომ გააკონტროლოთ სტრესული სიტუაციები და გააკონტროლოთ რისხვა თქვენს სასარგებლოდ.

ღრმა სუნთქვები:
დამამშვიდებელი ვარჯიშები
გასეირნება
სეირნობა